Framträdanden

Både Orden och Kören arrangerar årliga konserter, här ser du ett urval


Den 9 december 2023 infann sig en fin Adventsstämning i Vasakyrkan. Cantorum hade då sin över fyrtionde konsert i denna - en av Göteborgs största kyrkor. Denna gång hade vi sällskap av förutom Cantorums Manskör som alltid är med - Göteborgs Gosskör, sopranen Negar Zarassi, Anders Ottosson piano, Erik Mattisson trumpet och Lars Söderlund orgel. Mycket sång och musik blev det och många var där


I ett snöfritt men kallt Göteborg sökte sig många till Vasakyrkan vid 15-tiden lördagen den 3 december. Här fick man möjlighet att sjunga med i de härliga adventspsalmerna och lyssna till en skönsjungande Carolina Sandgren som både sjöng solo och tillsammans med den nästan 50 man starka manskören - Cantorums Manskör. Ett stipendium på 15 00 kr delades ut till musikal-studerande Lina Svahn Larsson. Efter examen kommer hon att sjunga som"Glinda" i GöteborgsOperans uppsättningen av musikalen "Wicked" 2023. Bo Eek höll en adventsbetraktelse från predikstolen och konserten avslutades med en processionssång när kören avtågade i mittgången


Adventskonserten den 7 dec 2019 fyllde Vasakyrkan i Gbg till bredden med både publik och manskörssångare. Lika tidigare år medverkade Göta Par Bricoles Sångkör med Orden Cantorums manskör, tillsammans över 80 sångare. Solister denna gång var Karolina Andersson och Marco Stella och årets musikstipendium delades ut till Vasilisa Koundyk för sitt engagerade pianospel.


Till vårkonserten 27 april 2019 bjöds förutom Göteborgs Polissångkör, damkören Kärra Nå´n in att medverka. Det blev både gemensamma sånger och sånger av respektive kör där manskören sjöng de traditionella vårsångerna. Som solist bidrog Micaela Sjöstedt till den kvinnliga fägringen och med skönsång ur musikalrepertoaren. Anders Ottosson hanterade den stora konsertflygeln med vana händer och alla deltagare utsattes för publikens jubel efter slutnumret ”Min plats på jorden”


Adventskonserten i Vasakyrkan den 8 dec 2018 drog märkbart mycket publik och manskören räknade in ett 80-tal sångare med Cantorums egen kör och Göta Par Bricoles Sångkör. Programmet innehöll en blandning av de traditionella Adventssångerna, psalmsång, soloframträdande, pianospel och en kort betraktelse. Gabriella Locatelli – sopran från GöteborgsOperan, var gästsolist och årets stipendium delades ut till ”Göteborgs Pianofestival”. En alltigenom lyckad konsert enligt många!


Den 3 november 2018 sjöng kören i Royal Albert Hall i London vid en välgörenhetsgala för cancerforskningen tillsammans med 1500 andra sångare och för full salong. Kören tillsammans med Göteborgs Polissångkör hade fått en inbjudan från Manchesters polissångkör att delta vid evenemanget och förberedelser för resan och inlärning av alla sånger utantill ( 15 st ) pågick mer än ett år innan. Resultatet blev lyckat och upplevelsen stor både för sångare och publik


Den 12 maj 2018 - en härlig vårdag - sjöng kören in en senkommen vår i "Sjöströmssalen" på "Artisten" tillsammans med GPS - Göteborgs Polissångkör. Gästsolister var denna gång Marco Stella och Gabriella Locatelli, båda verksamma på GöteborgsOperan. Utöver de traditionella vårsångerna sjöng kören bl a Goin´ Home ur Nya världen av Dvorak, Vals i Valparaiso  av Taube, den bekanta Stetsonhatten m fl. Solisterna sjöng arior ur Rigoletto, Ödets makt, La Gioconda och Fantomen på Operan. Det blev som synes ett varierat och  av publiken uppskattat program


Lördagen 9 december 2017 var det dags igen för 38:e gången för Cantorums Adventskonsert i Vasakyrkan. Cantorums manskör och Göta Par Bricoles Sångkör utgjorde tillsammans 70 man som framförde manskörssång när den är som bäst för en i stort sett fullsatt kyrka. Julia Sporsén sjöng vackert och fick Cantorums stipendium som bl a syftar till "Att premiera det sanna konstnärskapet". Alla fick sjunga med i de kända Adventspsalmerna till härligt orgelbrus och trumpetackompanjemang


Vårkonserten 7 maj 2017 på "Artisten" var välbesökt och kören försökte chocka publiken genom att i öppningsnumret strömma fram från olika håll och med starka röster och  arg uppsyn sjunga "Rövarsången" / Ronja Rövardotter.  Solister var Nina Ewald och Olof Söderberg och Anders Ottosson tvingade fram det bästa ur stora konsertflygeln. Göteborgs Polissångkör var också med och tillsammans framförde körerna lite nytt - Tango med Kristin, My Way, Sway m fl. Konserten avslutades med att damkören Kärra Nå´n kom ner ur publikhavet sjungandes "Idag skall Martin i jorden" och finalnumret blev "Min plats på jorden"


För 37:e året i följd arrangerade Cantorum sin Adventskonsert i Vasakyrkan i Göteborg 2:a söndagen i Advent - vilket 2016 blev den 4 december. Cantorums egen manskör tillsammans med Göta Par Bricoles Sångkör blev som vanligt ett mäktigt inslag som kontrasterades behagligt av sopranen Nina Ewald. Erik Mattisson assisterade med sin trumpet, Anders Ottosson utnyttjade den nya flygelns hela klaviatur och motsvarande gjorde Svetla Tsvetkova på den stora orgeln.  Orden Cantorums högsta utmärkelse - den "Gyllene Lyran" - utdelades till Göteborgsprofilen inom bl a dirigentskap på Stora Teatern och GöteborgsOperan - Finn Rosengren 


Vårkonserten 7 maj 2016 gick i jazzens tecken på ”Artisten” med hjälp av proffsiga Caroline Wennergren och TubaKvartetten. I sången ”Jada” tog Caroline fram den buksjungande dockan Leroy Armstrong ur en resväska och han kunde både sjunga och spela trumpet till publikens munterhet. Utöver de traditionella vårsångerna blev det också opera när de båda manskörerna – den egna och Göteborgs Polissångkör – framförde ”Smedernas kör” ur Verdis Trubaduren med både smed och städ. Mer opera blev det när Isabella Lundqvist och Siri Carbin Åhlund sjöng solo i egenskap av att ha tilldelats Orden Cantorums vårstipendium. Ackompanjerade gjorde Thomas Lagerberg och Bo Glembring höll i taktpinnen. Ett varierat program med andra ord!


Adventskonserten i Vasakyrkan 2015 ägde rum 6 december där tidigare Cantorum-stipendiaten Erika Tordéus medverkade med skönsång i både solonummer och tillsammans med kören. Även denna gång bestod kören till lika delar av Cantorums Manskör och Göta Par Bricoles Sångkör med tillsammans över sjuttio sångare. Det märktes inte minst i det framförda stycket ”Coro di Crociati e pellegrini” av G Verdi. Som ackompanjatörer fanns Erik Mattisson – trumpet, Claes-Göran Lundgren – orgel och Anders Ottosson – piano på plats allt under Bo Glembrings taktpinne. Sopransaxofonisten Robin Johansson från sista årskursen på HSM fick årets stipendium


Vårkonserten 3 maj 2015 på ”Artisten” fick stor publik med många på scenen. Carolina Sandgren från GöteborgsOperan sjöng både solo och tillsammans med manskör och flickkör. Flickkören från Brunnsbo Musikklasser fick Orden Cantorums vårstipendium på 15 000 kronor och kontrasterade med sina ljusa stämmor manskören. Vår egen kör med Göteborgs Polissångkör, tillsammans ett 60-tal sångare, sjöng en varierad repertoar med allt från Speedy Gonzales till korsfararkören ur ”I Lombardi” av Verdi. Dirigenter var Kicki Rosén Bejstam och Bo Glembring och vid flygeln Anders Ottosson som alltid


Tomas Lind från GöteborgsOperan sjöng solo och tillsammans med storkören i adventskonserten 7 dec 2014 där Cantorums Manskör och Göta Par Bricoles Sångkör gjorde gemensam sak för 7:e året i rad. Förra årets stipendiat Isabella Lundqvist sjöng med kören i ”Nu tändas tusen juleljus” och ”Stilla natt” – ett trevligt återseende! I övrigt medverkade Erik Mattisson – trumpet, Claes-Göran Lundgren – orgel, Anders Ottosson – piano och Bo Glembring höll i taktpinnen. Valthornsspelande Jonatan Olofzon fick Cantorums stipendium på tiotusen kronor


Kören i Krakow 19 okt 2014 – Mozart´s requiem i Maria-kyrkan. Tillsammans med två blandade körer, Byåsen Sangkor från Trondheim och Helsingebygdens kör från Helsingfors samt polsk ungdomsorkester och polska solister framfördes verket efter flera månaders instudering hemma i Göteborg. Efter sluttonen blev det stående applåder från publiken i den fullsatta katedralen. Sällan har väl Mozart´s requiem framförts med så kraftfulla mansstämmor.


Kören i Krakow 18 okt 2014 – Nordisk konsert i S:t Anna-kyrkan. I detta barocktempel sjöng kören en utvald sakral repertoar a capella med efterföljande sång av Byåsen Sangkor från Trondheim. Utöver alla putti i trä och gips utgjordes publiken av både Krakowbor och turister


Vårkonserten 2014 ägde rum 4 maj på Artisten i den fullsatta ”Sjöströmssalen”, denna gång med tre manskörer – Cantorums Manskör, Göteborgs- och Manchesters polissångkörer. Solist var Erika Tordéus som charmade både publik och sångare. Hon fick Orden Cantorums vårstipendium som stöd till vidare förkovran. Anders Ottosson ackompanjerade från stora konsertflygeln och Bo Glembring och Michael Betteridge dirigerade i omgångar. Stämningen var minst sagt – god.


Adventskonserten i Vasakyrkan söndag 2:a advent var som vanligt välbesökt. Hela koret fylldes av manskörsångare från Cantorums egen manskör och Göta Par Bricoles Sångkör som bla framförde ”Pilgrimskören” av R Wagner. Inbjudna sångsolister var sopranen Isabella Lundqvist som också fick Orden Cantorums stipendium samt Marco Stella, baryton. Instrumentalister var Erik Mattisson – trumpet, Lars Söderlund – orgel, Anders Ottosson – piano. Allt under ledning av dirigent Bo Glembring.


Sommarkonsert med manskörer och blandad kör kunde man lyssna till i Kronhuset den 16 juni 2013. Lodola-kören tillsammans med Cantorums Manskör och Polissångkören gjorde gemensam sak och arrangerade en konsert mitt i juni. Alla körerna tycktes trivas med varandra och den individuella och gemensamma sången. Framförallt trivdes publiken!


Till vårkonserten den 5 maj 2013 på Artisten hade sopranen Lisa Fröberg och tenoren Glenn Kjellberg bjudits in att medverka tillsammans med Göteborgs Polissångkör. Anders Ottosson ackompanjerade på stora konsertflygeln och Bo Glembring dirigerade. Det blev en innehållsrik konsert med bl a Landkjending av Grieg, Soldatkören ur Faust, duetter ur Carmen och Czardasfurstinnan och mycket mer och så förstås de traditionella vårsångerna. ”Sjöströmssalen” var så gott som fullsatt – närmare 400 besökande!


Kören har sedan ett antal år inbjudits att medverka vid ”Julsång i city” i Domkyrkan som är mycket populärt bland Göteborgarna, med mycket sång från publik och deltagande körer. Den 18 december 2012 deltog kören med 35 man och framförde ”När det lider mot jul” /R Liljefors och ”Julens hjärtevarma glädje” /N Huovinen


Orden Cantorum avhöll sin 33:e adventskonsert i Vasakyrkan i Göteborg den 9 dec 2012. Inbjudna körer och artister : Den egna kören - Cantorums Manskör, Göta Parbricoles Manskör, Katarina Karnéus – mezzosopran, Olof Söderberg – tenor, Per Högberg – orgel, Anders Ottosson – piano allt under ledning av Bo Glembring - dirigent. Brasskvintetten ”Con Denz” fick Ordens stipendium och medverkade i konserten.


Inte mindre än 95 personer, från vår kör, Poliskören och många "respektive" deltog i denna utflykt till öriket för att hälsa på GMPMVC (Greater Manchester Police Male Voice Choir). Mellan 13-17 september 2012 hann vi med att ”bestiga” Mount Snowdon med hjälp av kugghjulståg, konsertera i St. Johns kyrkan i Llundudno och i stora kyrkan i Lymm samt uppleva staden Chester som redan romarna satte på kartan. En utflykt som i sanning hette duga!


Vårkonserten den 6 maj 2012 bjöd på en blandad repertoar från vår kör tillsammans med Gbg:s Polissångkör med inslag av sånger att framföras på kommande gemensamma körresa till Manchester i september. Som solist hade Evelyn Jons bjudits in från operan där hon sjunger den kvinnliga huvudrollen i Chess. Martina Norén tilldelades Orden Cantorums vårstipendium för fint trumpetspel som publiken fick höra prov på. Även denna gång en välbesökt salong på ”Artisten” – Högskolan för scen och musik i Göteborg.


För 32:a året i rad arrangerade Orden Cantorum sin adventskonsert i Vasakyrkan i Göteborg den 4 december 2011. Utöver den egna kören - Cantorums Manskör - hade inbjudits Göta Parbricole Manskör samt Olof Söderberg – tenor, Erik Mattisson – trumpet, Per Högberg – orgel och Anders Ottosson – piano. Sofie Asplund fick Cantorums stipendium och sjöng solo och tillsammans med ”storkören”


Vid vårkonserten 8 maj 2011 sjöng kören in våren tillsam-mans med Göteborgs Polis-sångkör, solisterna Sara Fridell och Joachim Ottosson, musik-gruppen ”Maj med C” och Anders Ottosson vid pianot. Vårens stipendium delades ut till Teresa Indebetou, ständigt aktuell som kompositör och musiker. Under konserten framfördes Hasse & Tages ”Stetson hatt”


Vid vårkonserten den 25 april 2010 på Artisten medverkade Göteborgs Polissångkör, mezzosopranen Erika Sax, Salomon Helperin på trumpet, Anders Ottosson på piano och musikgruppen "Sista färjan". Ava Bahari, violonist fick Cantorums musikstipendium


Vid adventskonserten den 5 december 2010 sjöng "storkören" (Cantorum +PB) tillsammans med Carolina Sandgren och Olof Söderberg. Erik Mattisson spelade trumpet, Per Högberg orgel och Anders Ottosson piano för en publik på nära 900 personer i Vasakyrkan.


Adventskonsert i Vasakyrkan den 2:a advent 2009. Malin Byström och Marco Stella sjunger tillsammans med "storkören" (Cantorum & PB) i Adams julsång.


Bo Glembring dirigerar Cantorums Manskör vid Vårkonserten på Artisten den 19 april 2009.


TubaKvartetten medverkade.


Cantorums Manskör tillsammans med Göta Par Bricoles kör i Vasakyrkan som var fullsatt den 7:e december 2008.


Eleonore Thor sjöng "Stilla Natt..." med kören i Solberga kyrka, Kode den 6:e december 2008.


Kören gästade manskören Mariehamns-Kvartetten i Mariehamn, Åland. Konsert i Stadshusets festsal den 27:e september 2008. I Ålandstidningen kunde man läsa följande artikel. http://www.alandstidningen.ax