Orden Cantorum


Orden Cantorum grundades 1956 och har sitt säte i Göteborg. Den räknar in både män och kvinnor bland sina medlemmar och verksamhetens syften och mål är  - att befrämja utövandet av sång och musik  - att verka för en breddning av sång- och musikintresset  - att premiera det sanna konstnärskapet  - att söka hjälpa dem, som strävar efter musikalisk utveckling  - att med sångens och musikens hjälp söka närma människor till varandra Dessa förverkligas genom sammankomster i sångens och musikens tecken, utdelning av stipendier, körverksamhet och konsertarrangemang.

-Vill du veta mer?

Klicka här!