Cantorums Manskör


Vill du ha kontakt med Cantorums Manskör skall du ringa / sända E-post till   Bo Glembring, dirigent Tel: 0705 - 23 62 09 eller Ingemar Ljungström, ordförande Tel: 0705 - 36 48 50 E-post: sjung@cantorum.se

Orden Cantorum


Vill du ha kontakt med Orden Cantorum skall du ringa / sända E-post till Roland Kvillborn, Ordenschef / PCrM Tel: 0768- 70 07 01 Gudrun Sjöberg, Ordenschef / PCxM Tel: 0706-28 65 68 eller Ing-Marie Lundmark, Sekreterare Tel: 0701-74 83 73  E-post: cantorum@cantorum.se