Cantorums Manskör


Vill du ha kontakt med Cantorums Manskör skall du ringa / sända E-post till   Bo Glembring, dirigent Tel: 0705 - 23 62 09 eller Ingemar Ljungström, ordförande Tel: 0705 - 36 48 50 E-post: sjung@cantorum.se

Orden Cantorum


Vill du ha kontakt med Orden Cantorum skall du ringa / sända E-post till Lennart Sjöholm, Ordenschef Tel: 0702-17 20 07 eller Ing-Marie Lundmark, Sekreterare Tel: 0701-74 83 73  E-post: cantorum@cantorum.se